Odkalování vodovodu v H.M.Boží a Drouhavci - pondělí 17.1.2022 od 8,00, může docházet k výpadkům dodávky nebo chvilkovému zhoršení kvality pitné vody.