Svěcení nově obnovené kapličky křížové cesty na Kalvárii v H.M.Boží - úterý 2.8.2022 v 18,00 hodin