Územní studie veřejných prostranství Velhartice


V rámci projektu došlo k realizaci Studie veřejných prostranství obce Velhartice. V rámci tří kol projednávání byla projekční kanceláří vytvořena a představena komplexní studie, která zahrnuje funkční architektonicko-urbanistické řešení určených veřejných prostranství obce včetně doplnění širších vztahů v rámci území obce a vytipování a navržení nových odpočinkových míst a navržení sítě nových i historických pěších propojení.

Studie byla v průběhu realizace konzultována s představiteli obce, osadními výbory i občany v rámci veřejného projednání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

Dokumenty studie ke stažení