Revitalizace záchytných rybníčků rybníka Bušek v k. ú. Velhartice

 

PROJEKT: „Revitalizace záchytných rybníčků rybníka Bušek v k. ú. Velhartice“


HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Velhartice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

 

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VODOPLAN s.r.o.

DODAVATEL: Antonín Kirpal

MÍSTO REALIZACE: Velhartice

CELKOVÉ NÁKLADY: 1 853 138,99,- Kč

DOTACE: 469 000,00,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16. 11. 2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Revitalizace záchytných rybníčků rybníka Bušek

Fotodokumentace