Složení zastupitelstva a rady obce

Zastupitelstvo obce:

Ing. Václav Jarošík
Michal Kopačka
Jaroslav Breu
Mgr. Petr Bulka
Bc. Jan Dufala
Ing. Miroslav Janeček
Ing. Jiří Jarošík
Ing. Josef Jonáš
Ing. Viktor Kopačka
Ing. Bohdana Novotná
Mgr. Lenka Petříková
Miroslav Šisler
MUDr. Marek Škanta
František Valdman
Ing. Jan Volák

Rada obce:

Ing. Václav Jarošík
Michal Kopačka
Mgr. Petr Bulka
Mgr. Lenka Petříková
MUDr. Marek Škanta

Kontrolní výbor:

Předseda KV: Ing. Bohdana Novotná
Členové:
Jaroslav Breu
Ing. Miroslav Janeček

Finanční výbor:

Předseda FV: Ing. Jan Volák
Členové:
Mgr. Marie Musiolová
František Rech

Kulturní komise:

Předseda KK: Jana Kreisová, kulturnikomise@velhartice.cz

Komise pro ochranu obyvatelstva a krizové řízení 

Předseda komise:  Bc. Jan Dufala

Osadní výbory:

Hory Matky Boží – předseda:  Ing. Bohdana Novotná
Chotěšov – předseda:  František Valdman
Nemilkov – předseda:  Mgr. Petr Bulka
Velhartice – předseda:  Bc. Vilma Ševčíková