Složení zastupitelstva a rady obce

Zastupitelstvo obce:

Ing. Václav Jarošík
Michal Kopačka
Jaroslav Breu
Mgr. Petr Bulka
Bc. Jan Dufala
Ing. Miroslav Janeček
Ing. Jiří Jarošík
Ing. Josef Jonáš
Ing. Viktor Kopačka
Ing. Bohdana Novotná
Mgr. Lenka Petříková
Miroslav Šisler
MUDr. Marek Škanta
František Valdman
Ing. Jan Volák

Rada obce:

Ing. Václav Jarošík
Michal Kopačka
Mgr. Petr Bulka
Mgr. Lenka Petříková
MUDr. Marek Škanta

Kontrolní výbor:

Předseda KV: Ing. Bohdana Novotná
Členové:
zatím nezvoleni

Finanční výbor:

Předseda FV: Ing. Jan Volák
Členové:
Mgr. Marie Musiolová
František Rech

Kulturní komise:

Předseda KK: Jana Kreisová, kulturnikomise@velhartice.cz