Složení zastupitelstva a rady obce

Zastupitelstvo obce:

Michal Kopačka
Mgr. Lenka Horejšová
Jaroslav Breu
Bc. Jan Dufala
Ing. Miroslav Janeček
Ing. Jiří Jarošík
Ing. Václav Jarošík
Ing. Josef Jonáš
Ing. Viktor Kopačka
Mgr. Matěj Mejstřík
Ing. Bohdana Novotná
Bc. Vilma Ševčíková
MgA. Miroslav Šisler
MUDr. Marek Škanta
František Valdman

Rada obce:

Michal Kopačka
Mgr. Lenka Horejšová
Bc. Jan Dufala
Mgr. Matěj Mejstřík
MUDr. Marek Škanta

Kontrolní výbor:

Předseda KV: Ing. Bohdana Novotná
Členové:
Jaroslav Breu
Ing. Miroslav Janeček

Finanční výbor:


Předseda FV: Bc. Vilma Ševčíková
Členové:
Mgr. Marie Musiolová
František Rech

Kulturní komise:

Předseda KK: Jana Kreisová, kulturnikomise@velhartice.cz

Komise pro ochranu obyvatelstva a krizové řízení 

Předseda komise:  Bc. Jan Dufala

Osadní výbory:

Hory Matky Boží – předseda:  Ing. Bohdana Novotná
Chotěšov – předseda:  František Valdman
Nemilkov – předseda:  Ing. Miroslav Janeček
Velhartice – předseda:  Bc. Vilma Ševčíková