VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO 29.5.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELHARTICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO 29.5.2012

Veřejné zasedání ZO 29.5.2012

Veřejné zasedání ZO 29.5.2012

USNESENÍ  z  veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29. 5. 2012 v 19.30 hod. v pohostinství v Chotěšově.
   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

150.       zprávu o činnosti rady obce 
151.       zprávu starosty obce   

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

142.         rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o 1.037.686,- Kč a výdajů o 976.590,- Kč. Rezerva se zvyšuje na částku 284.249,- Kč 
143.         závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad 
144.         vodné a stočné za období 2.7.2011 – 1.7.2012: ·      vodné Hory Matky Boží, Chotěšov, Nemilkov, Stojanovice – 20,90 Kč/m3 + DPH ·      vodné Velhartice 12,72 Kč/m3 + DPH ·      stočné Velhartice 9,09 Kč/m3 + DPH ·      uvedené ceny schvaluje ZO rovněž pro období 2.7.2012 – 1.7.2013 jako ceny předběžné 
145.         zpracování lesního hospodářského plánu na období 2014 - 2023 ing. Václavem Paterou za cenu 380,- Kč/ha 
146.         plány práce kontrolního a finančního výboru 
147.         smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ na p.p.č. 566/1 a 567/1 v k.ú. Chotěšov 
148.         smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ na pozemky p.č. 474/1, 488 a 478 v k.ú. Drouhavec 
149.         hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2011 ve výši 130,43 Kč a převod celé částky do rezervního fondu 
150.         uzavření mateřské školy o letních prázdninách od 16.7. do 17.8.2012 
151.         úplatu za docházku dítěte do MŠ ve výši 150,- Kč/den včetně krácení dle přílohy
152.         zpracovanou územní studii na výstavbu rodinných domů v lokalitách Z4 a Z5 dle územního plánu Obce Velhartice 
153.         podání žádosti na převod pozemků vedených v PK p.č. 609, 610/2 a 615 v k.ú. Chotěšov na list vlastnictví Obce Velhartice 
154.         úhradu podílu obce na celkových nákladech projektu DSO Ostružná ve výši 37.167,- Kč. Po úhradě celkových nákladů a po obdržení dotace ve výši 85 % bude část dotačních prostředků převedena na účet obce. 
155.         podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o přímý odprodej pozemků p.č. 983, 984 a 985 v k.ú. Velhartice   

Zastupitelstvo obce rozhodlo o: 

156.         dlouhodobém bezplatném pronájmu části pozemku p.č. 218/51 v k.ú. Hory Matky Boží o výměře 93 m2, Janu Hlaváčkovi, Žatec   

Zastupitelstvo obce ukládá: 
157.         prověřit stav komínů v Nemilkově čp. 28      

 Ověřovatelé zápisu:

 Ing. Jiří Jarošík ................................  Jan Matějček  ............................

 ……………………………..        ………………………………             


 Místostarosta                                            Starosta   
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velhartice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ