USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 28.2.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELHARTICE

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 28.2.2012

Usnesení z veřejného zasedání ZO 28.2.2012

USNESENÍ  z  veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28. 2. 2012 v 19.30 hod. v předsálí kulturního domu ve Velharticích.   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

142.
         zprávu o činnosti rady obce 
143.         zprávu starosty obce   

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

144.         rozpočtové opatření č. 1 – navýšení příjmů o 471.053,- Kč a výdajů o 247.900,- Kč. Vzniká rezerva ve výši 223.153,- Kč 
145.         výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2011 
146.         návrh na vyřazení rozbitého a nepoužitelného majetku dle předloženého seznamu 
147.         ceny za systém nakládání s komunálním odpadem pro rok 2012 upravené v dodatcích č. 7, 8 a 9 (firma Rumpold-P s.r.o. Plzeň) 
148.         stávající místní a pomístní názvosloví v katastrálním území Stojanovice a Chotěšov u Velhartic   

Zastupitelstvo obce rozhodlo o: 

149.         dlouhodobém bezplatném pronájmu pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Stojanovice p. Vojtěchu Janouškovi, Chotěšov 10             

Ověřovatelé zápisu:    
Helena Jarošíková DiS. ……................................ Jiří Krulec  ………………..…………….....................  

 …………………………………          ......................................              
Místostarosta                                         Starosta       
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velhartice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ