Usnesení RO ze dne 28.8.2012

Usnesení RO 28.8.2012

Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 28.8.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schvaluje:

251. ukončení nájemní smlouvy na byt v Nemilkově čp. 28 s manž. Drozdovými k 31.8.2012

252. přidělení volného bytu 2+1 v Nemilkově čp. 28 sl. Romaně Gabrielové, Janovice n. Úhlavou, na dobu určitou od 1.9.2012 do 31.12.2013 za stávající nájemné

253. připojení objektu (chaty) na pozemku p.č. st. 311 v k.ú. Velhartice k obecní kanalizaci

254. změnu jízdního řádu školního autobusu od 3.9.2012 – zajížďka do Nemilkova nádraží

Rada obce ukládá:

255. prověřit možnost výměny kotle v budově Velhartice čp. 63

Rada obce neschvaluje:

256. spolupráci s Mgr. Zdeňkem Hovorkou na zajištění právního poradenství

257. příspěvek na pořízení žaluzií a okenních sítí v bytě Velhartice 134

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:

257. prodej části pozemku p.č. 99/5 v k.ú. Stojanovice v rozsahu sousedství s pozemky p.č. 8 a 10 v k.ú. Stojanovice p. Marii Křenové, Přeštice – za podmínky, že žadatelka zajistí geometrické zaměření

258. smlouvu s Ing. Radkou Zelenkovou, Strakonice, o dotačním poradenství – technické dovybavení lyž. areálu Veselice

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Jonáš
Ing. Pavel Prosr, starosta
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta