Usnesení RO z 29.12.2011

Usnesení
ze schůze rady obce, konané dne 29.12.2011 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schvaluje:
152. prodloužení nájemní smlouvy na byt p. Františku Vysokému, Velhartice 63, do 31.3.2012
153. ukončení nájemní smlouvy dohodou k 1.1.2012 na pozemek p.č. 149/1 v k.ú. Stojanovice s p. Stanislavem Sádlíkem

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Jonáš

Ing. Pavel Prosr, starosta
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta