ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OSTRUŽNÁ 2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELHARTICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OSTRUŽNÁ 2011

Závěrečný účet DSO Ostružná 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA r. 2011

Dobrovolného svazku obcí „Ostružná“ se sídlem Velhartice 134

 

1)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výsledek od počátku roku

Třída 1 - Daňové příjmy

0

0

0

Třída 2 – Nedaňové příjmy

0

0,1

0

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0

0

0

Třída 4 – Přijaté transfery

10

404

404

Příjmy celkem

10

404

404

Třída 5 – Běžné výdaje

10

17

17

Třída 6 – Kapitálové výdaje

0

388

388

Výdaje celkem

10

405

405

 

2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. Výkazy a příloha obsahující údaje o stavu vývoji majetku za běžný rok

3) Stav na bankovních účtech

 

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci vyk. období

Základní běžný účet USC   

1559,59

620,48

 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Ostružná za rok 2011

Nedílnou součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí „Ostružná“ Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Předseda………………………..                            místopředseda…………………………

Vyvěšeno: 17.5.2012                                                Sejmuto: 31.5.2012

 

                                            Razítko obce

                                            podpis

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velhartice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ