Hradiště

Ves se nachází 9,5 km jihovýchodně od Klatov a 6 km severozápadně od Kolince, jehož je součástí.

První zmínka o tvrzi je z roku 1383. Tvrz měla dva majitele. Jednu polovinu vlastnil Protiva z Kvasejovic, druhý majitel není znám. Na sklonku 15. století získali tvrz Běšínové z Běšin. Roku 1614 držel tvrz Jan Karel Bernklau ze Schönreithu a v roce 1652 Jan Jaroslav Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. který prodal ves s tvrzí roku 1683 Janu Jindřichovi Schattbergerovi. Ještě téhož roku držel statek Adam Ferdinand Khek ze Schwarzbachu. Dále vlastnili statek Kocové z Dobrše, potom Antonín Leopold Vidršpergár z Vidršperka.

Tvrz byla párkrát přestavovaná. V letech 1768-1801 vlastnil statek Bedřich z Elvenichu, který statek přestavil na pozdně barokní zámek. Elvenichové spravovali statek do roku 1828. Potom jej rodina Kleistů spojila se statkem Mlázovy. Do roku 1945 se vystřídalo ještě několik majitelů.

Zámek je obdélná patrová budova s mansardovou střechou. Zámek se stal rekreačním střediskem n. p. Armabeton z Kralup nad Vltavou. Roku 1995 převzal zámek v restituci do svého majetku soukromý majitel.

Na kopečku za zámkem se nacházelo obdélné slovanské hradiště. Z něj se dochovaly valy s příkopem. 

Text: Úřad městyse Kolinec & ŠumavaNet.CZ


Mapa