Úřady, instituce, spolky

Sbor dobrovolných hasičů a jednotka požární ochrany obce.
Místní akční skupina LEADER.
V r. 2005 navázala obec Velhartice partnerský vztah s bavorskou obcí Markt Winzer, Niederbayern, kraj Degendorf.
Rozpisy bohoslužeb a další informace…

Školství